Aktualności

  • 06-12-2022

Spotkanie zespołu ds. dostępności

22 listopada 2022 roku w szprotawskim ratuszu odbyło się spotkanie w sprawie otrzymanego dofinansowania w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego Dostępne Miasto Szprotawa.
 
Na realizację poprawy dostępności do usług publicznych Urząd Miejski otrzymał 100.000 zł. W czasie spotkania zorganizowanego przez Sekretarza Gminy Katarzynę Dziedzic, w którym uczestniczyli członkowie zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim oraz pracownicy urzędu ustalono podział zadań oraz harmonogram prac związanych z realizacją projektu.
 
Skład zespołu:
  • Tomasz Mierzwiak – koordynator – odpowiedzialny za dostępność cyfrową;
  • Małgorzata Pachurka – członek zespołu – odpowiedzialna za koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Mirosław Nykiel – członek zespołu – odpowiedzialny za dostępność architektoniczną;
  • Donata Hejnosz – członek zespołu – odpowiedzialna za opiekę nad osobami ze szczególnymi potrzebami (organizowanie pomocy specjalistów, tłumacza języka migowego).
Realizacja przedsięwzięcia grantowego przyczyni się do podniesienia poziomu w zakresie spełniania wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych w obowiązujących przepisach.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją