Usuwamy azbest

  • 05-04-2016

Usuwamy azbest

Azbest i jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka
Azbest jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Wszystkie odmiany azbestu krystalizowały się w postaci cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość dochodzi do kilkudziesięciu centymetrów.W Polsce stosowano płyty azbestowo-cementowe jako materiał budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. Stosowano również wyroby azbestowo-cementowe, tj. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r.
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna dostające się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów. Pomiędzy pierwszym narażeniem a pojawieniem się objawów chorobowych najczęściej mija długi okres czasu, co oznacza, że aktualnie wykrywane są skutki zdarzeń, które miały miejsce 20-40 lat temu. Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Oba nowotwory - rak płuca, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeżywalnością.Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez:
  • niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych,
  • użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
  • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
  • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.
W celu zminimalizowania narażenia na pył azbestowy wprowadzono zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest, a regulacje prawne określają wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także obowiązki pracodawców i pracowników, wykonujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 
 

Realizacja „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa na lata 2011 - 2032”

W 2011 r. został opracowany „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa na lata 2011 - 2032” przez firmę WGS84 Polska Sp. z o. o., z Warszawy na podstawie zawartej umowy za kwotę 26.568 zł. Sporządzenie programu zostało poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji terenowej budynków, na których znajduje się azbest. Inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy Szprotawy znajduje się około 1.492 ton wyrobów zawierających azbest, głównie są to płyty azbestowe – cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych. Na wykonanie programu uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w kwocie 21.254,40 zł. ( 80 % kosztów realizacji programu ). Program zakładał realizację zadania polegającego na demontażu i utylizacji azbestu w latach 2011 – 2012 w 5 %, w latach 2013 – 2022 – w 45 % i w latach 2023 – 2032 – w 50 %.

Na podstawie wykonanego programu w 2012 r. Gmina przystąpiła do realizacji zadania p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa”, na które uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 100 % poniesionych kosztów tj. 118.372 zł. Dachy wykonane z azbestu zostały usunięte z 36 nieruchomości prywatnych i 1 gminnej. Usunięto łącznie 186 ton azbestu, co stanowi 12,5 % azbestu znajdującego się na terenie całej gminy. Prace były realizowane latem 2012r przez firmę wyłonioną w przetargu – AM Trans Progres z Poznania.

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% na zadanie polegające na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa, w 2013 r. przystąpiliśmy do kontynuacji zadania. Dachy wykonane z azbestu zostały usunięte z 31 nieruchomości. Usunięto łącznie 65 ton azbestu, za kwotę ok. 37 tys. zł. Prace były realizowane latem 2013 r. przez firmę wyłonioną w przetargu tj. Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Gostynina.

W 2014 r. również wystąpiła możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% na demontaż, transport i utylizację azbestu i dlatego też przystąpiliśmy po raz trzeci do realizacji zadania. Azbest został usunięty z 34 nieruchomości w ilości 52 ton. Prace były prowadzone w okresie letnim. Koszt zadania to ok. 25 tys. zł. Wykonawcą zadania była firma Ekologia Fair Play z Dębna.

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% poniesionych kosztów na kontynuację zadania polegającego na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa, w 2015 r. po raz czwarty przystąpiliśmy do realizacji zadania. Azbest został usunięty z 34 nieruchomości w ilości 82,51 ton. Prace były prowadzone w okresie letnim. Koszt zadania to 36 237,50 zł. Wykonawcą zadania była firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna.
W 2016 r. po raz piąty przystąpiliśmy do realizacji zadania i w terminie do 26 stycznia przyjmowane były wstępne wnioski od mieszkańców Gminy na demontaż dachów ( oraz innych elementów budowlanych ) wykonanych z azbestu. Na podstawie zebranych wniosków tutejszy Urząd w dniu 29.01.2016 r. wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o przyznanie dofinansowania na realizację zadania w wysokości 100% kosztów. W dniu 23.03.2016 r. otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z informacją, iż nasza gmina uzyskała dotację polegającą na zrefundowaniu 100 % kosztów zadania polegającego na usuwaniu azbestu z 25 nieruchomości. Z mieszkańcami, którzy złożyli wstępne wnioski na usunięcie azbestu z ich nieruchomości podpisano umowy na realizację prac, a w kwietniu dokonaliśmy zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach. Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma EKO 24 Barbara Plewko z Dębna. Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji 52,25 ton azbestu. Koszt zadania to 19.937 zł. Po zakończeniu zadania tutejszy Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem o refundację 100% kosztów realizacji zadania. W dniu 11.10.2016 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na refundację 100% kosztów realizacji zadania w formie dotacji.
 
 
W 2017 r. po raz szósty przystąpiliśmy do realizacji zadania i w terminie do 26 stycznia przyjmowane były wstępne wnioski od mieszkańców Gminy na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu. Na podstawie zebranych wniosków tutejszy Urząd 27.01.2017 r. wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o przyznanie dofinansowania na realizację zadania w wysokości 100% kosztów.
6.04.2017 r. otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z informacją, iż nasza gmina uzyskała dotację polegającą na zrefundowaniu 100 % kosztów zadania polegającego na usuwaniu azbestu z nieruchomości na terenie naszej Gminy. Z mieszkańcami, którzy złożyli wstępne wnioski na usunięcie azbestu z ich nieruchomości podpisano umowy na realizację prac, a w kwietniu dokonaliśmy  do Starostwa Powiatowego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach. Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma RENOVO z Łodzi. Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji 75,05 ton azbestu. Koszt zadania to 35.828,94 zł.
Po zakończeniu zadania Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem o refundację 100% kosztów realizacji zadania. W dniu 31.10.2017 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na refundację 100% kosztów realizacji zadania w formie dotacji.
 
W 2018 r. po raz siódmy przystąpiliśmy do realizacji zadania usuwania azbestu z terenu gminy.
Do 16 lutego br. przyjmowane były wstępne wnioski od mieszkańców na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu. Na podstawie zebranych wniosków, w lutym br. urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o przyznanie dofinansowania na realizację zadania.
Podobnie jak w latach ubiegłych gmina uzyskała dotację polegającą na zrefundowaniu 100 % kosztów zadania.
Z mieszkańcami, którzy złożyli wstępne wnioski podpisane zostały umowy, a zamiar wykonania robót zgłoszony został do Starostwa Powiatowego.
Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma EKO 24 z Dębna, która realizowała zadanie do końca lipca br.
Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji 154,38 ton azbestu. Koszt zadania to 68.446,18 zł.
Po zakończeniu zadania Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem o refundację 100% kosztów realizacji zadania. W dniu 8.11.2018 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na refundację 100% kosztów realizacji zadania w formie dotacji.
 
W 2019 r. po raz ósmy przystąpiliśmy do realizacji zadania usuwania azbestu z terenu gminy. Do 10 maja przyjmowane były wstępne wnioski od mieszkańców na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu. W czerwcu, z mieszkańcami, którzy złożyli wstępne wnioski na usunięcie azbestu z ich nieruchomości podpisano umowy na realizację prac i dokonaliśmy zgłoszenia  do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach. Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma EKO 24 z Dębna. Prace realizowane były w lipcu i sierpniu. Azbest został usunięty z 12 nieruchomości.
Po zakończeniu zadania Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem o refundację 100% kosztów realizacji zadania. W dniu 2.12.2019 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na refundację 100% kosztów realizacji zadania w formie dotacji.
 
W 2020 r. już po raz dziewiąty przystąpiliśmy do realizacji zadania usuwania azbestu z terenu gminy. Do 31 marca przyjmowane były wnioski od mieszkańców na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu. W kwietniu dokonaliśmy zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach. Następnie została przeprowadzona procedura postepowania ofertowego na wybór wykonawcy prac. Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma EKO 24 z Dębna. Prace wykonano w lipcu na 13 nieruchomościach. Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji 22 tony azbestu. Koszt zadania to 20.436 zł.
9.09.2020 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na udzielenie Gminie Szprotawa dotacji w kwocie 15.505,00 zł na realizację ww. zadania. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Szprotawa uzyska dofinansowanie w formie dotacji w wysokości części kosztów zrealizowanego zadania, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
W 2021 r. po raz dziesiąty przystąpiliśmy do realizacji zadania usuwania azbestu z terenu gminy. Do 14 maja przyjmowane były wnioski od mieszkańców na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu. W maju dokonaliśmy zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach. Następnie została przeprowadzona procedura postepowania ofertowego na wybór wykonawcy prac. Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma HUBER z Góry Puławskiej. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu, a prace wykonano w lipcu na 19 nieruchomościach. Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji prawie 22 tony azbestu. Koszt zadania to 13.833 zł.
 
Po rozliczeniu zadania tutejszy Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem z dnia 1.09.2021 r. o refundację 100% kosztów realizacji zadania. Po zweryfikowaniu wniosku w dniu 4.11.2021 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100 % kosztów zrealizowanego zadania, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
W 2022 r. po raz jedenasty przystąpiliśmy do realizacji zadania usuwania azbestu z terenu gminy. Do 15 kwietnia przyjmowane były wnioski od mieszkańców na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu. W maju dokonaliśmy zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robót budowlanych na 29 nieruchomościach. Następnie została przeprowadzona procedura postepowania ofertowego na wybór wykonawcy prac. Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma EKO 24 z Dębna. Umowa z wykonawcą została podpisana, a na przełomie czerwca i lipca trwały prace polegające na usuwaniu azbestu z 29 nieruchomości zgłoszonych do programu. Usunięto łącznie prawie 40 ton azbestu za kwotę 27.580 zł. 7 września br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 70%.
 
W 2023 r. po raz dwunasty przystąpiliśmy do realizacji zadania usuwania azbestu z terenu gminy. Od Listopada 2022 r. do końca marca 2023 r. przyjmowane były wnioski od mieszkańców na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu. W kwietniu dokonaliśmy zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach. Następnie została przeprowadzona procedura postepowania ofertowego na wybór wykonawcy prac. Najkorzystniejszą ofertę na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest złożyła firma EKO 24 z Dębna. Umowa z wykonawcą została podpisana w maju, a prace wykonano w pierwszej połowie czerwca na 18 nieruchomościach. Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji prawie 34 tony azbestu. Koszt zadania to 30.793 zł. Po rozliczeniu zadania tutejszy Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem o refundację kosztów realizacji zadania. 11.10.2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 16.547,30 zł (kwota 13.237,84 zł z NFOŚiGW, kwota 3.309,46 zł z WFOŚiGW, kwota 14.245,66 zł środki własne gminy).
 
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości jest bezpłatny dla mieszkańców.

Program do pobrania:
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa
Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szprotawa - mapa poglądowa
Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szprotawa - mapa szczegółowa
 
Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
tel. +48 68 376 0779, tel./fax: +48 68 376 38 11

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją