Położenie

  • 23-02-2016

Położenie

Położenie

Szprotawa jest liczącą 23 tys. mieszkańców gminą położoną w południowej części województwa lubuskiego, w odległości ok. 17 km od miasta powiatowego Żagań. Do końca 1998 r. gmina Szprotawa wchodziła w skład województwa zielonogórskiego.

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 232,31 km2 z czego:
- użytki rolne zajmują powierzchnię 12.798 ha,
- lasy 7.308 ha,
- wody 290 ha,
- pozostałe tereny 2.308 ha.
Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, z podziałem na część północną - typowo rolniczą oraz południową z dużymi kompleksami leśnymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją