Biuro Obsługi Klienta

  • 03-02-2016

Biuro Obsługi Klienta

Wszystkich Mieszkańców Gminy zapraszamy do korzystania z usług Biura Obsługi Klienta. Wejście główne do ratusza, centralnie od ulicy Rynek i Odrodzenia.

W Biurze Obsługi Klienta można załatwić większość spraw bez konieczności przemieszczania się po całym budynku ratusza. Taka lokalizacja stwarza możliwość swobodnego dostępu dla wszystkich klientów, a w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Po reorganizacji Urzędu Miejskiego w roku 2004, wydziały najczęściej odwiedzane, zostały zlokalizowane na parterze budynku ratusza.
Celem funkcjonującego Biura Obsługi Klienta jest sprawna obsługa możliwie największej liczby mieszkańców, a dzięki bezpośredniemu kontaktowi z ludnością, zwiększenie funkcjonalności i wydajności pracy tutejszego urzędu.
 
W Biurze Obsługi Klienta mieszkańcy mogą załatwić m.in. sprawy:
  • dodatków mieszkaniowych,
  • meldunkowe,
  • związane z otrzymaniem dowodu osobistego,
  • rejestracji działalności gospodarczej,
  • złożyć każde podanie czy wniosek.

Udzielane są informacje o sposobie załatwiania spraw w urzędzie, a także wydawane są druki wniosków i formularzy.

W Biurze Obsługi Klienta funkcjonuje kasa Urzędu Miejskiego, gdzie przyjmowane są podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu) i inne należności wobec gminy jak np.: użytkowanie wieczyste, koszty eksploatacji, opłaty za dzierżawę gruntów.

Informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego jest czynna:
  • w poniedziałki - godz. 8:30 – 14:30
  • od wtorku do piątku - godz. 7:30 – 13:30.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją