Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania:
 „Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa
 
Cel zadania:    
Utworzenie ekologicznego i zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Gminy Szprotawa, który doprowadzi do redukcji emisji szkodliwych zanieczyszczeń i obniży wykorzystanie paliw emisyjnych w transporcie.
 
Krótki opis zadania:
Przedmiotowa inwestycja polega na wdrożeniu nowej sieci transportu publicznego w Gminie Szprotawa, która zapewni osiągnięcie efektów rzeczowych i ekologicznych poprzez zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych w wersji podmiejskiej oraz 4 sztuk ładowarek dwustanowiskowych współpracujących z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
 
Finansowanie zadania:
Zadanie dofinansowane:z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Całkowita szacunkowa wartość zadania : 23.050.200  zł brutto.
Dotacja z NFOŚiGW:  17.831.310,00 zł. (77,36 %)
Pożyczka z NFOŚiGW:  5.218.890,00 zł. (22,64%)
 
Przewidywany termin zakończenia zadania:   
czerwiec 2025 r.
 
Planowane efekty:
Inwestycja wpisuje się w realizację wskaźników programu, które nakładają uzyskanie efektu ekologicznego na podstawie metodyki, do której wykorzystano ilość przejechanych kilometrów związanych z utrzymaniem 11 linii autobusowych i redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń dla środowiska, powstałych w procesie spalania oleju napędowego, w szczególności takich jak:
  • Zmniejszenie CO2 (Mg/rok): 528,48
  • Ograniczenie emisji tlenków azotu (Mg/rok): 0,34
  • Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) (Mg/rok): 0,00133
  • Ograniczenie emisji benzo-α-pirenu (Mh/rok): 0,0000005195718
Warto również wspomnieć, że w efekcie stworzona zostanie nowoczesna sieć transportu publicznego, która umożliwi skierowanie do mieszkańców gminy przystępnych usług komunikacyjnych. Mieszkańcy zyskają na jakości usług transportowych do lokalnych instytucji, zakładów pracy, szkół i sklepów przez co najmniej 5 kolejnych lat po wykonaniu inwestycji.
 
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Gmina Szprotawa.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON