Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach
 
Krótki opis projektu:
Zakres planowanych do wykonania prac będzie polegał na: wykonaniu badań i ekspertyz, ustawieniu rusztowań, usunięciu odpadających, wtórnych tynków cementowych, przywróceniu pierwotnych podziałów i dekoracji szczytu kruchty, wykonaniu opierzeń blacharskich szczytu oraz naprawy opierzeń przy styku szczytu z dachem, uczytelnieniu zamurowanego gotyckiego okna i jego ekspozycji w postaci blendy, zabezpieczeniu historycznych tynków, petryfikacji spoin oraz uzupełnieniu ubytków spoinowania, częściowym otynkowaniu zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi oraz malowaniu elewacji. Celem inwestycji jest ocalenie materii i formy zabytkowej kruchty dla przyszłych pokoleń, przywrócenie jej wartości estetycznych oraz zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, degradacją.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. 
  • Przewidywana wartość inwestycji: 150.000,00 zł
  • Dofinansowanie: 147.000,00 zł
  • Wkład własny (2%) – 3.000,00 zł
  • Przewidywany termin zakończenia 31.12.2024 r.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON