Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania
"Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wiechlicach"
 
Cel zadania
Polepszenie jakości życia mieszkańców Wiechlic poprzez zapewnienie ul. Lipowej dogodnej dostępności komunikacyjnej i transportowej do budynków mieszkalnych, instytucji publicznych i licznych podmiotów gospodarczych położonych w Wiechlicach.
 
Krótki opis zadania
Inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi wraz z nową nawierzchnią asfaltową, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę i dobudowę chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowę istniejącego placu zabaw - z uwagi na kolizję z planowaną przebudową drogi, montaż elementów uspokojenia ruchu – wyniesione przejścia dla pieszych. 
 
Finansowanie zadania
Zadanie dofinansowane: z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
 
Całkowita szacunkowa wartość zadania: 2.500.000 zł brutto.
Wartość dofinansowania: 2.000.000 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 500.000 zł.
 
Przewidywany termin zakończenia zadania
grudzień 2025 r.
 
Planowane efekty
Inwestycja ma istotne znaczenie dla rozwoju Wiechlic, ponieważ zapewni mieszkańcom dogodną dostępność komunikacyjną i transportową do obiektów edukacyjnych i usługowo-handlowych, podmiotów gospodarczych, terenów inwestycyjnych, transportu zbiorowego, wielorodzinnych budynków mieszkalnych bezpośrednio położonych przy ul. Lipowej. Inwestycja zwiększy standard życia mieszkańców, podniesie atrakcyjność i konkurencyjność gospodarczą Wiechlic, z uwagi na położenie dużych terenów przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe. Wpłynie również na rozwój sieci dróg publicznych, ponieważ ul. Lipowa styka się z ulicą Akacjową i Brzozową (obecnie podlegającymi kompleksowej rozbudowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), które powiązane są z drogą krajową Nr 12 i wojewódzką Nr 297, a dalej z drogą ekspresową S3 i autostradami AS4 i A18 oraz terenami inwestycyjnymi. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Teren ten dzięki inwestycji stanie się atrakcyjniejszym dla pozyskania nowych inwestorów, którzy lokując swoje inwestycje stworzą nowe miejsca pracy.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON