Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania
Dofinansowanie żłobka z programu „Aktywny Maluch 2022-2029”
 
Cel projektu
Utworzenie w Gminie Szprotawa 44 nowych miejsc opieki w żłobku.
 
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT - na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 6/KPO/2023 zawartej w 17.08.2023 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Szprotawa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”.
 
Całkowita wartość projektu: 1.940.851,44  zł brutto.
Wartość dofinansowania ogółem: 1.790.822,05  zł., w tym:
 • środki Unii Europejskiej z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”1.577.928,00 zł;
 • środki z budżetu państwa - finansowanie 13,492% podatku VAT – 212.894,05 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa) – finansowanie 9,508% podatku VAT: 150.029,39 zł.
 
Krótki opis projektu
W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano utworzenie 44 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Szprotawa w formie żłobka. Placówka mieścić się będzie w odremontowanym budynku przy ul. Krasińskiego 7 w Szprotawie, w którym dawniej mieściła się szkoła. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 700m2, w ramach których zaplanowano utworzenie m.in. trzech sal na pobyt zbiorowy dzieci o powierzchni łącznej około 210 m2 oraz zespołu pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych. Dodatkowo, przy obiekcie zostanie utworzony nowy plac zabaw, przeznaczony wyłącznie dla dzieci uczęszczających do żłobka w Szprotawie. Żłobek będzie otwarty w dni robocze.
 
Zadania, które będą realizowane w projekcie
Inwestycję planuje się zrealizować  w dwóch zadaniach:
 1. Adaptacja budynku szkoły podstawowej na żłobek, kompleksowy remont budynku.
 2. Wyposażenie żłobka, w tym:
 1. Zakup i montaż wyposażenia szatni dla dzieci.
 2. Zakup wyposażenia 3 sal dziennego pobytu.
 3. Zakup wyposażenia łazienki.
 4. Zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych.
 5. Zakup dodatkowe wyposażenia żłobka.
 
Grupy docelowe
Projekt skierowany jest do dzieci, w tym, dzieci z niepełnosprawnościami , zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Z projektu skorzystają dzieci w wieku do 3 lat, rodzice; opiekunowie.
 
Harmonogram realizacji
Planowany termin rozpoczęcia (ogłoszenie postępowania na wyłonienie robót budowlanych) – 15.09.2023 r.
Planowany termin zakończenia – 31.07.2025 r.
Planowany termin wpisu do rejestru żłobków – 31.08.2025 r.
 
Planowane efekty
Efektem inwestycji będą utworzone nowe 44 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. W wyniku zaplanowanych prac remontowych w budynku przeznaczonym na żłobek zapewnione zostaną wszystkie niezbędne pomieszczenia, które spełniać będą wymogi lokalowe i sanitarne wynikające z przepisów prawa. Powierzchnia i stan budynku po remoncie będą spełniały wymogi przeciwpożarowe, a placówka będzie przystosowana do potrzeb dzieci do lat 3.
W ramach inwestycji Gmina zakupi i dokona montażu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3.
Końcowym efektem rzeczowym zaplanowanego projektu będzie utworzenie i powstanie całkowicie nowej placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Szprotawa w formie żłobka.
 
 
#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU
 
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON