Aktualności

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

15 listopada 2022 roku Gmina Szprotawa podpisała umowę o dofinansowanie w wysokości 100.000 zł w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego Dostępne Miasto Szprotawa.
 
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urzędzie Miejskim w Szprotawie. Realizacja przedsięwzięcia grantowego przyczyni się do podniesienia poziomu w zakresie spełniania wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych w obowiązujących przepisach.
 
W ramach projektu w Urzędzie Miejskim poprawiona zostanie:
  • dostępność architektoniczna poprzez: zamontowanie wypukłych ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku, planów tyflograficznych oraz dźwiękowego opis przestrzeni, zakup lady dostosowanej do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w BOK, zakup krzeseł do ewakuacji, modernizację toalety dla niepełnosprawnych - wymiana zlewu na niskosyfonowy oraz wylewki i instalacja pochwytów oraz instalacja alarmu.
  • dostępność cyfrowa poprzez: nagranie filmu w języku migowym - z informacją o zakresie funkcjonowania urzędu i umieszczenie go na stronie www.szprotawa.pl, przygotowanie informacji w tekście łatwym do czytania, opisujące zakres działalności gminy na stronę www.szprotawa.pl - plik elektroniczny, zawierający tekst odczytywalny maszynowo.
  • dostępność komunikacyjno-informacyjna poprzez: zakup tablic przydrzwiowych z napisami w alfabecie Braille'a, zakup i instalację pętli indukcyjnej, instalację wideotłumacza PJM oraz wyposażenie stanowiska - urządzenie przenośne tablet + komputer do obsługi wideotłumacza, zakup szkła powiększającego oraz uchwytów na kule, zakup infokiosku wraz z oprogramowaniem zgodnym z WCAG 2.1, zakup piktogramów i oznakowanie ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
Wydatki ogółem: 100 000,00 w tym wydatki bieżące - 38 160,00 zł, wydatki inwestycyjne - 61 840,00 zł. Środki własne gminy - 0,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON