Informacja o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym wraz z budową sali sportowej i adaptacją pomieszczeń na oddział przedszkolny”
 
Cel zadania
Poprawi efektywności energetycznej budynku, co pozwoli na realizację zadań edukacyjnych w znacznie lepszych warunkach.  
 
Krótki opis zadania
Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego. Roboty w zakresie termomodernizacji obejmują: docieplenie ścian zewnętrznych budynku i ścian cokołowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji c.o., pieca węglowego na gazowe i grzejników. Ponadto instalację pompy ciepła powietrze/woda, wykonanie instalacji fotowoltaiczne i wymianę oświetlenia na LED. Budowa sali sportowej polegać będzie na jej dobudowie do istniejącego budynku szkoły.  Wyposażona zostanie w boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę wraz z zapleczem socjalnym (w tym szatnie) oraz trybunami widowiskowymi. Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny polegać będzie na przystosowaniu istniejącej kuchni, świetlicy i stołówki na pomieszczenia przedszkolne wraz z wymianą pokrycia dachu w tej części budynku
 
Finansowanie zadania
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
 
Całkowita szacunkowa wartość zadania: 4.971.304,49 zł brutto.
Wartość dofinansowania: 4.871.878,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 99.426,49 zł.
 
Przewidywany termin zakończenia zadania 
grudzień 2024 r.
 
Planowane efekty
Dzięki realizacji inwestycji utrzymany zostanie oddział przedszkolny, dzięki czemu dzieci będą miały zapewnioną dostępność do edukacji przedszkolnej a rodzice będą mogli zwiększyć swoją aktywność zawodową. Nowopowstała sala sportowa stworzy dogodne warunki lokalowe do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jak również zajęć i zawodów sportowych. Dostosowana będzie do nowoczesnych warunków uprawiania sportu. Zwiększy się aktywność fizyczna uczniów, co poprawi ich kondycję i zdrowie. Nastąpi poprawa jakości kształcenia na szczebli podstawowym i przedszkolnym.  Inwestycja wyrówna szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, co przełoży się pozytywnie na zmniejszenie stopnia ich marginalizacji w aspekcie społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym i środowiskowym.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON