Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Nazwa projektu
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne.
 
Cel projektu
Skrócenie czasu oraz poprawa bezpieczeństwa dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz siedziby gminy poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne.
 
Krótki opis projektu
Inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu robót budowlanych oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę łącznie  6 dróg gminnych położonych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne.
 
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 00148-65151-UM0400168/21  zawartej w dniu  25.02.2022 r., pomiędzy Gminą Szprotawa a Samorządem Województwa Lubuskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 6.803.876,27 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:  6.434.234,34 zł.
Dofinansowanie: 4.094.103,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 2.709.773,27 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: maj 2022 r
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: luty 2023 r.
Zakończenie finansowej realizacji  projektu: marzec 2023 r.
 
Planowane efekty
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szprotawa, przez co stanowić będzie istotny wzrost jakościowy i ilościowy infrastruktury technicznej, umożliwiającej rozwój społeczno-gospodarczy gminy.   
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu
 
Wskaźniki produktu:
Długość  przebudowanych  dróg gminnych – 5,055 km, w tym:
 • droga Nr 005915 F w Henrykowie – 0,540 km;
 • droga Nr 005925 F w Henrykowie – 0,810 km;
 • droga na działkach 260/2, 263/4, 303 w Henrykowie – 0,440 km;
 • droga Nr 005914F w Pasterzowicach – 1,875 km;
 • droga Nr 005927 F w Pasterzowicach – 0,575 km;
 • droga Nr 005907 F w Lesznie Górnym – 0,815 km.
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON