Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Szprotawie
 
Cel zadania
Stworzenie kompleksowej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju sportu i aktywności fizycznej.
 
Krótki opis zadania
Inwestycja obejmuje: budowę boiska piłkarskiego i skateparku wraz z wyposażeniem, remont bieżni lekkoatletycznej i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wymianę trybun i budowę zadaszenia trybun, oświetlenie i zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, chodniki), modernizację budynku socjalno-sportowego wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 
Finansowanie zadania
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Nr 01/2021/5831/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r.
Całkowita wartość zadania: 6.053.369,33 zł brutto.
Wartość dofinansowania:  4.500.000,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 1.553.369,33 zł.
 
Przewidywany termin zakończenia zadania
luty 2023 r.
 
Planowane efekty
Przewidywanym efektem projektu będzie nowoczesny, duży, gminny i ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny. Stanowić będzie  podstawową bazę treningową dla sportowców i osób aktywne spędzających czas wolny w rożnym wieku. Dostosowany będzie do różnorodnych szkoleń i zajęć sportowych, a także do organizowania  imprez  sportowych o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 
Projekt wpłynie na poprawę warunków życia społeczności lokalnej i stworzy możliwość aktywnej formy wypoczynku. Jednocześnie podniesie komfort i poziom bezpieczeństwa dla osób korzystających ze stadionu. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardu podstawowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a tym samym do poprawy kondycji fizycznej oraz ogólnego stanu zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON