Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
 
Tytuł projektu
„Socjalno-kulturalne spotkanie polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej“.
 
Dziedzina wsparcia
Opieka zdrowotna i sprawy socjalne.
 
Kwota dofinansowania
Wydatki ogółem: 7.310,00 EUR
 • dofinansowanie ze środków EFRR – 5.482,50 EUR,
 • wkład własny 1.827,50 EUR.
Opis projektu
Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego ze Sprembergu Albert-Schweitzer-Familienwerke.V. (ASF Spremberg) współpracuje od 1999 r. Instytucje planują kontynuować współpracę w nowych dziedzinach życia społecznego w naszym euroregionie. Partnerzy zrealizowali już w ramach Funduszu Małych Projektów w latach 2017/2018 projekt, którego celem była popularyzacja  zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami. W Niemczech funkcjonuje 3 miliony tego typu społecznych grup samopomocy, które skupiają osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W Polsce natomiast takie formy społecznych inicjatyw nie są jeszcze tak rozpowszechnione. Szczególnie w mniejszych społecznościach żyją ludzie z różnymi schorzeniami, skazani na izolację w domu bez możliwości zrzeszania się w jakichkolwiek grupach.
 
Organizacja pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerke.V. ma w swoich strukturach organizacyjnych biuro kontaktowo-doradcze, które zajmuje się zrzeszaniem osób niepełnosprawnych i z różnymi chorobami w tzw. grupy samopomocy. W grupach tych osoby chore i niepełnosprawne wymieniają swoje doświadczenia, prowadzą fachowe dyskusje oraz podejmują różnorakie inicjatywy organizacyjne, pozwalające im na intensywniejszą integrację społeczną np. organizują wspólne imprezy, wyjazdy integracyjne, seminaria, spotkania itp.
 
Mając na uwadze ogromny dorobek współpracy transgranicznej partnerzy z Gminy Szprotawa i ASF Spremberg planują aktualnie projekt, którego rezultatem będzie kontynuacja zapoczątkowanej, już podczas poprzedniego projektu, współpracy pomiędzy grupami samopomocy w Szprotawie i okolic z niemieckimi grupami samopomocy ze Sprembergu i okolic w celu pogłębiania współpracy transgranicznej. Po polskiej stronie jest to grupa samopomocy w formie stowarzyszenia „Amazonki Szprotawskie” i grupa śpiewacza „Dojrzałe Kłosy”. Po stronie niemieckiej to grupa samopomocy „Frauen nach Krebs” („Kobiety po raku”) i „ASF Chor” („Chór stowarzyszenia ASF Spremberg).
 
Cel Projektu
Zorganizowanie wspólnego polsko-niemieckiego spotkania transgranicznego w Szprotawie, podczas którego zaplanowana będzie wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje na temat profilaktyki antynowotworowej, program artystyczny oraz inne integracyjne działania zmierzające do ugruntowania stabilnej współpracy transgranicznej. Spotkanie będzie punktem kulminacyjnym projektu.
 
Okres realizacji projektu
01.04 - 30.09.2021 r.
 
Harmonogram działań
 • kwiecień 2021 r.
- spotkanie robocze partnerów projektu dotyczące przygotowywania polskich i niemieckich grup samopomocowych do udziału w projekcie;
 • maj/ czerwiec 2021 r.
- przygotowywanie polskich i niemieckich grup samopomocowych do udziału w projekcie (przygotowanie tematów i zagadnień do wspólnych fachowych dyskusji z udziałem ekspertów na temat profilaktyki antynowotworowej w Polsce i w Niemczech, przygotowanie językowe członków grup samopomocy, przygotowanie wspólnego programu artystycznego, zakup strojów do przeprowadzenia programu artystycznego);
 • lipiec 2021 r.
- spotkanie robocze partnerów projektu dotyczące przygotowywania polskich i niemieckich grup samopomocowych do udziału w projekcie;
 • sierpień 2021 r.
- punkt kulminacyjny projektu: wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje z udziałem ekspertów na temat profilaktyki antynowotworowej w Polsce i w Niemczech, program artystyczny z czynnym udziałem uczestników projektu, zapoznanie się z placówkami służby zdrowia w mieście Szprotawa, zwiedzanie zabytków oraz inne działania integracyjne zmierzające do ugruntowania stabilnej współpracy transgranicznej polskich i niemieckich grup samopomocy biorących udział w projekcie;
 • wrzesień 2021 r.
- wspólne spotkanie robocze (ewaluacja projektu).
 
Wskaźniki projektu
Spotkanie grup samopomocy w Szprotawie – 1 szt.;
Ilość uczestników niemieckich – 50 osób;
Ilość uczestników polskich – 50 osób.
 
Koordynator Projektu
Katarzyna Dziedzic
Zastępca Skarbnika Gminy
tel. 68 376 07 88

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON