Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Tytuł projektu
Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański,  Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko , Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”.
 
Gminy objęte zakresem projektu
Bytom Odrzański (Lider) oraz partnerzy: Gmina Szprotawa, Gmina Sulęcin, Gmina Drezdenko , Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina  Otyń, Gmina Szczaniec, Gmina Ośno Lubuskie ,Gmina Santok, Gmina Witnica
 
Cel główny projektu
Poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego.  
 
Cele szczegółowe
 1. Poprawa możliwości podejmowania sprawnych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego ( w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne).
 2. Zmniejszenie czasu reakcji na występowanie zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu.
 3. Poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP gmin partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Krótki opis projektu
Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  przedsięwzięcie  związane z  realizacją  działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu doposażenia jednostek ratowniczych w sprzęt ratowniczy (samochody strażackie i wyposażenie ratownictwa technicznego, przeciwpożarowego i wodnego) oraz infrastruktury przeciwpowodziowe.
 
W ramach realizowanej inwestycji Gmina Szprotawa zakupi następujący sprzęt oraz wyposażanie strażackie:
 • 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z pełnym wyposażeniem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego;
 • 2 lekkie specjalistyczne samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 4x4;
 • 2 pilarki ratownicze;
 • 2 pompy wodne zanurzalne do osuszania;
 • 8 zapór przeciwpowodziowych;
 • 2 agregaty prądotwórcze;
 • 5 motopomp do wody czystej;
 • Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności – system sterowany jednostka centralną z Urzędu Miejskiego w Szprotawie – system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 • Dron z kamerą termowizyjną.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje
 1. Prace przygotowawcze -  przygotowanie dokumentacji przetargowych, przygotowanie przetargów, w tym publikacji przetargowych ( dla lidera i partnerów).
 2. Studium wykonalności ( dla lidera i partnerów).
 3. Środki trwałe ( ruchome) -  zakup środków trwałych ( dla lidera i partnerów).
 4. Promocja projektu.
 5. Inne usługi obce – doradztwo związane z prawno-finansową obsługą projektu ( dla lidera i partnerów).
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy Gminą Bytom Odrzański (Liderem projektu) a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.
 
Całkowita wartość projektu: 16.564.099,30 zł brutto, w tym Gminy Szprotawa: 3.921.715,45 zł brutto;
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 15.687.473,70 zł, w tym Gmina Szprotawa: 3.051.933,48 zł;
Dofinansowanie: 13.334.352,50 zł, w tym Gmina Szprotawa: 2.594.143,46 zł;
Wkład własny beneficjenta: 3.229.746,80 zł, w tym Gminy Szprotawa 1.327.571,99 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu dla Gminy Szprotawa
Rozpoczęcie realizacji projektu: październik 2018 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: styczeń 2021 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: czerwiec 2022 r.
Zakończenie finansowej realizacji projektu: lipiec 2022 r.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu
 
Wskaźniki produktu:
 • liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 16 szt., w tym Gmina Szprotawa - 5 szt.
 • liczba wprowadzonych do zużycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów  wczesnego ostrzegania – 1 szt., w tym Gmina Szprotawa – 1 szt.
 • liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 15 szt., w  tym Gmina Szprotawa – 5 szt.
 
Wskaźniki rezultatu
 • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) – 114.678 osób, w tym Gmina Szprotawa - 18.585 osób;
 • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami  (CI 21) – 114.678 osób, w tym Gmina Szprotawa - 18.585 osób;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 EPC;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 0 EPC;
 •  Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni – 0 EP.
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON