Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

 
Nazwa projektu:
Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej.
 
Dziedzina wsparcia:
Opieka zdrowotna i sprawy socjalne.
 
Opis projektu:
Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego ze Sprembergu Albert-Schweitzer-Familienwerke.V. (ASF Spremberg) realizowała w latach 2009-2012 ze środków EFRR wspólny projekt o nazwie: „Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie” (z okresem trwałości projektu do 31.10.2017 r.).
Za długotrwałą i owocną współpracę projekt otrzymał 13.03.2017 r. we Frankfurcie nad Odrą nagrodę „Interreg-Preis”.
Centra planują kontynuować współpracę w nowych dziedzinach życia społecznego w naszym euroregionie. Partnerzy planują zrealizować w ramach Funduszu Małych Projektów projekt, którego celem  jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami.
W Niemczech jest 3 miliony takich społecznych grup samopomocy, które skupiają osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W Polsce natomiast takie formy społecznych inicjatyw w tej dziedzinie nie są jeszcze tak rozpowszechnione. Szczególnie w mniejszych społecznościach żyją ludzie z różnymi schorzeniami, skazani na izolację w domu bez możliwości zrzeszania się w jakichkolwiek grupach.
Organizacja pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerke.V. ma w swoich strukturach organizacyjnych biuro kontaktowo-doradcze, które zajmuje się zrzeszaniem osób niepełnosprawnych i z różnymi chorobami w tzw. grupy samopomocy. W takich grupach osoby chore i niepełnosprawne wymieniają swoje doświadczenia, prowadzą fachowe dyskusje oraz podejmują różnorakie inicjatywy organizacyjne, pozwalające im na intensywniejszą integrację społeczną np. oranizują wspólne imprezy, wyjazdy integracyjne, seminaria, spotkania itp.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest utworzenie podobnych grup samopomocy w Szprotawie i okolicach oraz nawiązanie kontaktów partnerskich z niemieckimi grupami samopomocy ze Sprembergu i okolic w celu prowadzenia współpracy transgranicznej.
Inicjatywa realizacji projektu została zapoczątkowana spotkaniem niemieckiej grupy samopomocy osobom chorym na alkoholizm z polską grupą anonimowych alkoholików ze Szprotawy. Nawiązana współpraca będzie w ramach powyższego projektu kontynuowana i pogłębiana. Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie nawiązały także kontakty ze szpitalem w Sprembergu i Zakładem Aktywności Zawodowej w Szprotawie (ZAZ Szprotawa). Podmioty te pomogą w utworzeniu grup samopomocy dla osób chorych na depresję. Dla powyższych grup zorganizowane zostaną wspólne polsko-niemieckie spotkania transgraniczne, podczas których zaplanowana będzie wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje oraz inne działania zmierzające do nawiązania stabilnej współpracy transgranicznej. W tym celu konieczne jest zatrudnienie 1 osoby jako opiekuna powyższych grup, który będzie przygotowywał ich uczestników do polsko-niemieckich spotkań transgranicznych. (załatwianie wszystkich spraw organizacyjnych, przygotowanie tematyczne, podstawowe przygotowanie językowe itp.)
Aby zrealizować powyższe działania konieczne jest  także wyposażenie sali spotkań w Zakładzie Aktywności  Zawodowej w Szprotawie w podstawowe umeblowanie i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych taki jak: krzesła, stół, regały, rzutnik i tablica. Zakład Aktywizacji Zawodowej jest nowopowstałą, rozwijającą się jednostką organizacyjną Gminy Szprotawa (zakładem budżetowym)  i zajmuje się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych z terenów gminy. Jest to optymalne miejsce, w którym dobrze wyposażona sala, będzie także dla wyżej wymienionych polskich grup samopomocy punktem spotkań przygotowawczych związanych z projektem. W wyżej wymienionej sali odbedzie się także konferencja na temat: „Działalność grup samopomocy w wymiarze trans granicznym”. Będzie to punkt kulminacyjny projektu, w którym podsumowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia i wytyczone będą wskazówki potrzebne do przeprowadzenia pozostałych spotkań projektowych. W konferencji udział wezmą osoby prowadzące projekt oraz eksperci z zakresu integracji w grupach samopomocy z Polski i Niemiec, członkowie powyższych grup samopomocy i zaproszeni goście z instytucji współpracujących w ramach powyższego projektu.
 
Termin realizacji projektu:
Realizacja projektu planowana jest w terminie od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r.
W ramach projektu planowane są następujące działania w podanym porządku chronologicznym:
 
 • pażdziernik 2017 r. - przygotowania do projektu,
 • listopad, grudzień 2017 r. - wspólne spotkania robocze dotyczące przygotowań do projektu, wspólne spotkanie organizacyjne,
 • styczeń 2018 r. - przygotowanie techniczne sali spotkań w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie (zakup stołu, krzeseł, regałów biurowych, rzutnika z uchwytem sufitowym i ekranu, rolety,),
 • luty 2018 r. - spotkanie robocze dla multiplikatorów, którzy zajmują się organizacją grup samopomocowych w Polsce i w Niemczech (wspólna wymiana doświadczeń).
Miejsce spotkania: sala spotkań, ZAZ w Szprotawie.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt, multiplikatorzy z Polski i Niemiec, pośrednik językowy.
 • marzec 2018 r. - spotkanie polskiej i niemieckiej grupy samopomocy osób uzależnionych od alkoholu.
Miejsce spotkania: ASF Spremberg.
Uczestnicy: członkowie grupy samopomocy, opiekunowie grup z Polski i Niemiec, moderator, pośrednik językowy.
 • kwiecień 2018 r. - polsko-niemiecka konferencja na temat „Działalność grup samopomocy w wymiarze transgranicznym”.
Miejsce spotkania: sala spotkań, ZAZ w Szprotawie.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt, multiplikatorzy z Polski i Niemiec, członkowie grup samopomocy, opiekunowie grup z Polski i Niemiec, moderatorzy oraz eksperci z Polski i Niemiec, pośrednik językowy.
 • maj 2018 r. - spotkanie  polskiej i niemieckiej grupy samopomocy osób chorych na depresję.
Miejsce spotkania: sala spotkań, ZAZ w Szprotawie.
Uczestnicy: członkowie grupy samopomocy, opiekunowie grup z Polski i Niemiec, moderator, pośrednik językowy.
 • czerwiec 2018 r. - wspólne spotkanie robocze (ewaluacja projektu).
Miejsce spotkania: sala spotkań, ZAZ w Szprotawie.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt oraz multiplikatorów grup samopomocy z Polski i Niemiec, pośrednik językowy
 
Na podstawie powyższych spotkań transgranicznych powstaną publikacje w fachowej prasie i na naszych stronach internetowych w celu udokumentowania osiągnięć projektu.
 
Po okresie realizacji projektu planowana jest dalsza współpraca  polsko i niemieckich grup samopomocy w wymiarze transgranicznym.
Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie będą koordynować tą współpracę i pomagać w tworzeniu struktur grup samopomocy, które będą działać w ramach wymiany transgranicznej. Obydwa centra planują także we współpracy z Funduszem Małych Projektów przeprowadzać kolejne projekty wprowadzające nowe formy współpracy transgranicznej umacniające struktury społeczeństwa obywatelskiego w naszym euroregionie. Chcielibyśmy, aby polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie pomocy socjalnej była mocnym punktem dobrych polsko-niemieckich stosunków transgranicznych.
 
Wskaźniki projektu:
 • konferencja w Szprotawie,
 • spotkania grup samopomocy w Szprotawie i Sprembergu,
 • tworzenie polskich grup samopomocy,
 • spotkania robocze.
Rola partnera w projekcie:
Partnerzy projektu ustalili wspólnie konieczne działania, aby osiągnąć wszystkie cele projektu. Partnerzy projektuprzeprowadzajązaplanowane działania i realizują cele projektu. Podczas zaplanowanego spotkania przygotowawczego ustalone zostaną konkretne zadania, które zostaną podzielone pomiędzy partnerów projektu. Niemiecki partner odpowiedzialny jest za organizację spotkań w NIemczech i udział niemieckich uczestników. Partnerzy projektu ustalą wspólny team projektowy do przygotowania i realizacji zaplanowanych działań.
 
Planowane działania informacyjno-promocyjne:
Na podstawie transgranicznych spotkań powstaną polskie i niemieckie publikacje, które ukażą się w fachowej prasie oraz na stronach internetowych:
Przy wszystkich publikacjach i informacjach projektowych, zaproszeniach, sprawozdaniach, informacjach na stronach internetowych będzie wyszczególniona informacja o wsparciu finansowym powyższego projektu przez program INTERREG V A Brandenburg-Polen 2014-2020 z funduszy Uni Europejskiej.
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON